Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Văn Hóa Trà Trung Quốc


13 June 2019 | By Trần Giai Dĩnh | SISU

  • Văn Hóa Trà Trung Quốc

Người Trung Quc ung trà, chú trng ch “thưởng”. “Thưởng trà” không phi ch là nhn biết trà ngon hay không ngon, mà còn mang ý nghĩa suy ngm và lĩnh hi s thú v ca trà. Dành thi gian pha mt m trà ngon gia bn b công vic, chn mt nơi yên tĩnh, ngi nhâm nhi, không ch giúp ta xóa tan mt mi, làm tinh thn tr nên phn chn, mà còn có th giúp cho tinh thn thăng hoa ti đnh cao ngh thut cao quý. Môi trường thưởng trà thông thường được to dng nên bi các yếu t như công trình kiến trúc lâm viên,  dng c pha trà v.v... Ung trà đòi hi s yên tĩnh, trong lành, thoi mái, sch s.

Trung Quc là đt nước có nn văn minh lâu đi, quc gia coi trng l nghi, rt trng l tiết. Khi có khách, l nghi pha trà, kính trà là điu không th thiếu. Khi có khách ti chơi, có th hi ý kiến, la chn b đ trà tt,  hp vi ý khách nht đ tiếp khách. Khi dùng trà đ kính khách, vic la chn lá trà cũng là điu quan trng. Khi ch nhà mi khách ung trà, phi chú ý ti, lượng nước trong chén trà ca khách. Nếu đã ung hết mt na, thì phi thêm nước, ung ti đâu thêm ti đó, đ đ đc ca trà v cơ bn không thay đi, đ m ca nước trà va phi. Ngoài ra, khi ung trà cũng có th kết hp vi các món đim tâm dùng cùng trà, như các loi bánh hoc các món ăn nh v.v...

Ni dung  văn hóa trà Trung Quc ch yếu là s th hin ca trà trong văn hóa tinh thn ca người dân Trung Quc. Đó cũng là nguyên nhân ti sao văn hóa trà Trung Quc có s khác bit rt ln so vi văn hóa trà Âu M hay Nht Bn.

Ngun gc ca văn hóa trà bt ngun vào trước thi Tam Quc

Rt nhiu sách viết thi gian phát hin ra trà là năm 2737-2697 trước công nguyên, lch s ca trà có th đy ti thi Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong “Thc Kinh” nhà danh y Hoa Đà nhà Đông Hán ghi li rng: “Ung trà có v đng(chát), có th giúp nâng cao kh năng tư duy, đng thi nêu ra giá tr y hc ca trà “ít m, tinh thn nh nhàng, mt sáng ”. Đến thi Tây Hán người ta ly nơi sn xut trà đ đt tên, và gi là “trà Lăng”, tc là trà Lăng ca H Nam.Trong “Qung Nha” nước Ngy thi Tam Quc có ghi li cách làm bánh trà và cách ung trà: Trong dân gian, hái lá trà đ làm bánh trà, dùng lá già đ làm thành dng bánh, ri cho thêm nước go đc. Trà xut hin hình thc vt cht, và thm vào nn khoa hc nhân văn, t đó hình thành nên văn hóa trà.

Manh nha văn hóa trà thi Tn, Nam Bc Triu

Cùng vi vic văn nhân ưa chung ung trà, các bài thơ t ca phú v trà cũng ra đi, trà đã thoát ly khi hình thái thc ung thông thường và đi vào văn hóa.

Hình thành văn hóa trà vào đi Đường

S ra đi ca “Trà Kinh” Lc Vũ làm cho văn hóa trà phát trin ti mt tm cao chưa tng có, đánh du s hình thành văn hóa trà đi Đường. “Trà Kinh” đã khái quát hai tng ni dung là t nhiên và khoa hc nhân văn, nghiên cu ngh thut ung trà, hòa hp Nho, Đo, Pht vào trong vic ung trà, ln đu tiên xây dng nên tinh thn trà đo Trung Quc. Sau này li xut hin rt nhiu sách v trà, thơ v trà, như trà thut” 《茶述》, “tin trà thy ký” 《煎茶水记》, “thái trà ký” 《采茶记》, “thp lc thang phm” 《十六汤品》 v.v... S hình thành văn hóa trà và s hưng thnh ca thin giáo có liên quan vi nhau, vì trà có công dng giúp tinh thn thoi mái, gii khát, nên trong chùa tôn sùng trà. “Trà Kinh” là ct mc. Hàng nghìn năm nay, người ung trà các thế h đã th và tìm hiu vô s ln v các phương din ca văn hóa trà, cho ti sau khi “Trà Kinh” ra đi, trà mi được m rng, do đó có ý nghĩa vượt thi đi.

Hưng thnh ca văn hóa trà đi Tng

Văn hóa trà đi Tng đã có s phát trin rt ln, thúc đy s phát trin ca văn hóa lá trà, trong gii văn nhân đã xut hin nhng nhóm chuyên thưởng trà, có “thang xã” “汤社” gm các quan viên, “thiên nhân xã” “千人社ca tín đ Pht giáo v.v.... Tng Thái T Triu Khuông Dn là người yêu thích trà, ngài đã thành lp ban trà đo trong cung đình, dùng trà trong cung đình đã phân thành cp bc. Trà đã tr thành nghi thc, ban trà đã tr thành phương thc đ hoàng đế lôi kéo đi thn, thân tc, ngoài ra còn ban trà cho s gi nước ngoài. V xã hi tng lp dưới, văn hóa trà càng sng đng, có người di ri đi nơi khác, nhng người xung quanh phi “mi trà”. Có khách ti, phi kính “trà nguyên bo”. Khi đính ước phi: “h trà”. Khi kết hôn phi “đnh trà”, khi chung phòng phi “hp trà”. Trào lưu ung trà trong dân gian đã mang ti hàng lot thay đi.

Ph cp văn hóa trà đi Minh, Thanh

Đi Minh có không ít văn nhân đ li nhng tác phm đ đi, như Phanh trà ha quyn” 《烹茶画卷》, “Phm trà đ《品茶图》 ca Đường Bá H, “Hu sơn trà hi ký” 《惠山茶会记》, “Lc Vũ phanh trà đ《陆羽烹茶图》, “Phm trà đ《品茶图》 ca Văn Chy Minh v.v... Có nhiu loi trà thì ngh thut pha tra cũng có s khác bit, các kiu dáng, cht lượng, hoa văn ca b đ trà muôn hình vn trng. Vào cui đi Thanh, cnh gii thưởng trà ca các văn sĩ li có s đt phá mi, chú trng “chí tinh chí m”.

Xem xét t nhng văn nhân mc khách, cnh gii cui cùng ca chí tinh chí m ca s vt chính là “đo”, “đo” tn ti trong s vt.

S tn ti ca xã hi quyết đnh phương hướng ca s vt. Dùng trà, Trung Quc ung trà đã có lch s my nghìn năm, đc bit là khi đi dch SARS đy kinh s bùng phát, trà có công dng rt tt trong vic tăng cường kh năng min dch ca con người, có hiu qu vô cùng tt đi vi sc khe tinh thn và th cht ca con người, càng minh chng cho vic: Trà là thc ung ca thi đi nguyên t, là thc ung lành mnh đáng được coi trng nht thế k 21.

Tính đa dng ca văn hóa được th hin qua s kin văn hóa c th. Văn hóa trà là hình thái văn hóa có tính đi chúng, mang màu sc dân tc, mang đc trưng đa phương. Ngày nay, trên thế gii, vic bo v di sn văn hóa phi vt cht ngày càng được chú trng. Văn hóa trà là mt loi hình văn hóa kết hp gia vt cht và phi vt cht.

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ