Loading...

Tin cũ

Hiện trạng và xu thế phát triển của hệ thống luật thương mại của I-Ran


Báo cáo viên: GS. Oloumiyazdi, phó hiệu trưởng Đại học Araumeta Batabay của I-Ran

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện luật

Thời gian: 8:15-9:45 Ngày 13/06/2019

Địa điểm: Phòng học 211 tòa giảng đường số 1 cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ