Loading...

Tin cũ

Vai trò trọng tâm của ngôn ngữ trong Trí tuệ nhân tạo (AI)


Báo cáo viên: GS. Dương Diệc Minh, Đại học sư phạm Giang Tô

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện nghiên cứu ngôn ngữ

Thời gian: 18:30-20:00  Ngày 24/10/2019

Địa điểm: Phòng học 209 Trung tâm giáo dục quốc tế cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ