Loading...

Tin cũ

Ý niệm thực dân trong ký ức của dân chúng Pháp ngày nay


Báo cáo viên: GS. Sophie Dulucq, Đại học Toulouse 2 Pháp

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện tiếng Pháp và nghiên cứu Pháp

Thời gian: 10:00 – 11:00, Ngày 19 tháng 12 năm 2016 (Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng học 204 Tòa giảng đường số 3, cơ sở Tùng Giang

Ngôn ngữ thuyết trình: tiếng Pháp

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ