Loading...

Tin cũ

Buổi thuyết trình dự án bồi dưỡng nhân tài ngoại giao lần thứ 31: Lắng nghe như thế nào cho tốt trong công tác ngoại giao công chúng


Báo cáo viên: GS. TS. Trịnh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải.

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện đào tạo sau đại học

Thời gian: 18:00 – 20:00, Ngày 15 tháng 12 năm 2016 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng học 121 Tòa giảng đường số 5, cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ