Loading...

Tin cũ

Buổi thuyết trình seminar nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ lần thứ 31: Kho ngữ liệu và nghiên cứu phát ngôn văn bản báo chí


Báo cáo viên: GS. TS. Tiền Dục Phương, giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát ngôn văn bản báo chí truyền thông của Học viện báo chí truyền thông tỉnh Chiết Giang, kiêm nghiệm giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của Đại học John Moores Anh

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện nghiên cứu ngôn ngữ, Trung tâm nghiên cứu chiến lược ngoại ngữ Trung Quốc

Thời gian: 14:00 – 16:00, Ngày 15 tháng 12 năm 2016 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp 606 Thư viện Dật Phu, cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ