Loading...

Tin cũ

Buổi thuyết trình bồi dưỡng nhân tài ngoại giao lần thứ 32: Trung Quốc và Nhật Bản trong quản trị toàn cầu - sự lựa chọn sách lược ngoại giao của những quốc gia đang quật khởi


Báo cáo viên: PGS. TS. Yu MinHao, Đại học Thương mại & Kinh doanh (NUCB).

 

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện đào tạo sau đại học

 

Thời gian: 18:00 – 20:00, 08/03/2017 (Thứ Tư)

 

Địa điểm: Phòng học 124 Tòa giảng đường số 4, cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ