Loading...

Tin cũ

Những yếu tố thành công để phiên dịch văn hóa Trung Quốc


Báo cáo viên: Trợ lý viện trưởng, Han Jing, Đại học sydney Úc.

 

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện giáo dục quốc tế

 

Thời gian: 10:05 – 11:35, 13/03/2017 (Thứ Hai)

 

Địa điểm: Phòng học 152 Tòa giảng đường số 3, cơ sở Tùng Giang

 

Ngôn ngữ thuyết trình: tiếng Trung

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ