Loading...

Tin cũ

Buổi thuyết trình dự án bồi dưỡng nhân tài ngoại giao lần thứ 38: Sự kiện Tháng Tám Triều Tiên và khởi điểm mới của quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên


Báo cáo viên: GS. Shen Zhi Hua, nhà sử học nổi tiếng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử chiến tranh lạnh Đại học Sư phạm Hoa Đông.

Thời gian: 13:30 – 15:30, Ngày 24 tháng 3 năm 2017 (Thứ Sáu)

Địa điểm:phòng hội nghị 604 Thư viện Dật Phu, cơ sở Tùng Giang

Ngôn ngữ thuyết trình: tiếng Hán

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ