Loading...

Tin cũ

Vấn đề phát triển kinh tế ở vùng Trung Đông


Báo cáo viên: GS. Yang Quang, hội trưởng hội nghiên cứu Trung Đông, giám đốc trung tâm nghiên cứu Tây Á và Bắc Phi thuộc Viện nghiên cứu khoa học xã hội Trung Quốc

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Trung tâm nghiên cứu Trung Đông SISU

Thời gian: 10:30 – 12:00, Ngày 9 tháng 6 năm 2017 (Thứ Sáu)

Địa điểm: phòng họp 704, tòa giảng đường số 6 cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ