Loading...

Tin cũ

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIX và ngoại giao Trung Quốc trong thời đại mới: Trung Quốc và thế giới trong tiến trình biến đổi


Buổi thuyết trình dự án bồi dưỡng nhân tài ngoại giao lần thứ 76: Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIX và ngoại giao Trung Quốc trong thời đại mới: Trung Quốc và thế giới trong tiến trình biến đổi

Báo cáo viên: GS. Zhu Feng, viện trưởng viện nghiên cứu quan hệ quốc tế Đại học Nam Kinh.

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện đào tạo sau đại học, Học viện Quan hệ quốc tế và Quản lý cộng đồng

Thời gian: 10:00 – 12:00, Ngày 15 tháng 4 năm 2018 (Chủ nhật)

Địa điểm: phòng họp 606, Thư viện Dật Phu cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ