Loading...

Tin cũ

Vấn đề đạo đức trong quá trình viết luận văn học thuật của các học viên cao học


Báo cáo viên: GS. TS Wu JianGuang, chủ nhiệm bộ môn đào tạo sau đại học khoa tiếng Đức Đại học Đồng Tế

Thời gian: Ngày 15 tháng 6 năm 2018, 13:00-15:00

Địa điểm: Phòng họp Rhein Trung tâm hội nghị cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ