Loading...

Tin cũ

Phiên dịch số từ trong dịch miệng


Báo cáo viên: PGS. TS Gao Yuan, chủ nhiệm khoa tiếng Tây Ban Nha Học viện ngoại ngữ II Bắc Kinh

Thời gian: Ngày 23 tháng 5 năm 2018, 10:00-11:30

Địa điểm: tòa nhà giảng đường số 3 cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ