Loading...

Tin cũ

Cơ chế làm việc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại Liên hợp quốc


Báo cáo viên: Vạn Kinh Chương, chuyên viên cao cấp Liên hợp quốc

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện Quan hệ quốc tế và Quản lý cộng đồng

Thời gian: 13:00 – 15:30, Ngày 25 tháng 10 năm 2018 (Thứ năm)

Địa điểm: sảnh tây, Trung tâm dữ liệu thông tin thư viện sách báo  cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ