Loading...

Tin cũ

Trung Á trong bối cảnh dân tộc, văn hóa và địa chính trị


Báo cáo viên: TS. Tất Hồng Nghiệp, nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu Trung Á, Trung tâm nghiên cứu Nga

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện nghiên cứu quản trị toàn cầu và quốc tế học Thượng Hải

Thời gian: 10:00 – 11:30, Ngày mồng 2 tháng 11 năm 2018 (Thứ sáu)

Địa điểm: phòng học 427, tòa giảng đường số 4 cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ