Loading...

Tin cũ

Hình ảnh quốc gia của Trung Quốc trong điện ảnh Liên Xô và diễn biến quan hệ Trung Quốc và Liên Xô


Hình ảnh quốc gia của Trung Quốc trong điện ảnh Liên Xô và diễn biến quan hệ Trung Quốc và Liên Xô

Báo cáo viên: Trương Kiện Hoa

Đơn vị tổ chức thuyết trình:  Học viện nghiên cứu Nga và các nước Trung Đông Âu, Học viện Quan hệ quốc tế và Quản lý cộng đồng

Thời gian: 9:00 – 11:00, Ngày 23 tháng 12 năm 2018 (Chủ nhật)

Địa điểm: phòng học 622, tòa giảng đường số 1 cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ