Loading...

Tin cũ

Những vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tới quan hệ Trung Mỹ


Những vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tới quan hệ Trung Mỹ

Báo cáo viên : Lưu Xuân Tuyền, luật sư của Công ty luật Đoàn Hòa Đoàn Thượng Hải

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện pháp luật

Thời gian: 13:30-15:00 Ngày 19/04/2019

Địa điểm: Phòng 211 tòa giảng đường số 1 cơ sở Hồng Khẩu

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ