Loading...

Tin cũ

Thần thoại, ảo thuật và giới tính trong khu vực cận đông thời cổ đại


Thần thoại, ảo thuật và giới tính trong khu vực cận đông thời cổ đại

Báo cáo viên : John Baines  Nhan Hải Anh   Âu Dương Hiểu Lệ

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Trung tâm nghiên cứu lịch sử văn minh toàn cầu

Người điều khiển buổi thuyết trình: PGS. Vương Hoan, Trung tâm nghiên cứu lịch sử văn minh toàn cầu

Thời gian: 14:00-17:00 Ngày 06/05/2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà số 25 khu biệt thự cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ