Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Thượng Hải mở thêm 3 chuyên ngành đào tạo bậc đại học mới: Ngoại giao học, Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn, Quản lý và ứng dụng dữ liệu lớn


05 August 2020 | By viadmin | SISU

Gần đây, Bộ Giáo dục đã công bố kết quả đăng ký hồ sơ và phê duyệt các chuyên ngành mới trong các trường Cao đẳng, Đại học năm 2019. Ba chuyên ngành đào tạo chính quy như Ngoại giao học, Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn, Quản lý và ứng dụng dữ liệu lớn của trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải đã xin tăng thêm được phép thành lập. Do đó, tổng số đã tăng đến 50 ngành học, bao gồm 12 loại chuyên ngành.

 

Tên chuyên ngành

Mã ngành

Thể loại chuyên ngành

Ngoại giao học

030203

Chính chị học

Khoa học dữ liệu và Công nghệ dữ liệu lớn

080910T

Máy tính

Quản lý và ứng dụng dữ liệu lớn

120108T

Công trình và khoa học quản lý

 

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của những khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và khoa học thần kinh tri nhận, nhằm ứng phó với sự phát tiển của thời đại và trách nhiệm quốc tế, đón chào thời đại trí tuệ nhân tạo và nhận được sức sống mới trong cuộc đổi mới và mở cửa, trường Đại Học Ngoại Ngữ Thượng Hải đã chú trọng xây dựng các loại chuyên ngành ngoại ngữ cốt lõi, không ngừng khám phá những biện pháp để làm cho Khoa học Xã hội và Nhân văn được xúc tiến, hiệp đồng phát triển cùng khoa học tự nhiên và công nghệ. Ba chuyên ngành mới được phép thành lập vào năm 2020 đã diễn giải đầy đủ về quan niệm cải cách và phát triển của trường:

Chuyên ngành Ngoại giao học lệ thuộc vào Học viện Quan hệ Quốc tế và Quản lý công, sẽ đào tạo cho sinh viên những kiến thức về chính sách đối ngoại và quản lý đối ngoại của các quốc gia khác nhau để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng của các ngành liên quan đến chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp. Định vị phát triển của chuyên ngành này sẽ bồi dưỡng những nhân tài ngoại giao cấp cao với “ngoại ngữ thông thạo, năng lực toàn diện, tầm nhìn quốc tế” trong các lĩnh vực đối ngoại và giao tiếp quốc tế, thể hiện rõ ràng tiêu chuẩn đào tạo nhân tài của trường “biết ngôn ngữ, hiểu quốc gia, giỏi lĩnh vực”.

Các chuyên ngành chính quy như khoa học dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn được phê duyệt lần này thuộc về khoa học máy tính, sẽ khi tốt nghiệp được trao bằng cử nhân khoa học. Chuyên ngành này lệ thuộc vào Học viện Tài chính và Thương mại Quốc tế. Nó tích hợp đặc sắc ngôn ngữ, ứng dụng vào tài chính học, theo sát bối cảnh dữ liệu lớn và toàn cầu hóa, lấy việc áp dụng phân tích bằng dữ liệu lớn trong lĩnh vực tài chính hiện đại làm trục chính, và tập trung sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để giải quyết vấn đề xử lý thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên, trau dồi khả năng xử lý và ứng dụng dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, để đào tạo nhân tài tổng hợp cấp cao với khả năng cốt lõi về lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên và tài chính trong ứng dụng, sáng tạo khoa học và công nghệ dữ liệu lớn.

Chuyên ngành Quản lý và ứng dụng dữ liệu lớn được thành lập trong Học viện Quản lý và Kinh doanh Quốc tế, được bao gồm trong chuyên ngành quản lý kinh doanh đào tạo. Khâu dạy học chuyên ngành sẽ chọn quản lý dữ liệu lớn để tiếp cận, lấy các vấn đề xã hội nóng bỏng của khu vực và các nước làm điểm đột phá, coi trọng việc sáng tạo và ứng dụng kinh doanh và tập trung vào việc nâng cao khả năng của sinh viên để sử dụng dữ liệu phức tạp để phân tích, suy luận và dự đoán hiệu quả và cái khả năng từ dữ liệu lớn đến thực hành. Sau đó mới có thể xây dựng một hệ thống đào tạo nhân tài tổng hợp “Đa ngôn ngữ +” về quản lý dữ liệu lớn để phục vụ cho chiến lược “Vành Đai và Con Đường”.

Trường sẽ ra sức xây dựng các chuyên ngành mới, kiên trì hướng về nhu cầu, hướng về tiêu chuẩn và hướng về đặc sắc, không ngừng cải tiến và nâng cao nội hàm của chuyên ngành, hoàn thiện chất lượng đảm bảo, xúc tiến sự kết hợp của nhân tài đào tạo với nhà nước phát triển và khoa học tiến bộ, chủ động đổi mới chiến lược, tích cực khám phá con đuòng phát triển và cải cách “văn khoa mới” của các trường đại học ngoại ngữ trong thời đại mới.

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ