Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Đồng chí Lý Nham Tùng nhậm chức hiệu trưởng khóa mới, phó bí thư đảng ủy Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải


08 June 2017 | By viadmin | SISU

Sáng ngày mồng 7 tháng 6, trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải họp hội nghị cán bộ viên chức, ủy viên đảng bộ, trợ lý bộ trưởng kiêm vụ trưởng vụ nhân sự Bộ Giáo dục đồng chí Lưu Đại Vì đến trường tuyên bố quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Lý Nham Tùng nhậm chức hiệu trưởng khóa mới, phó bí thư đảng ủy Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải; vì nguyên nhân về tuổi tác và mãn nhiệm, đồng chí Tào Đức Minh thôi giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Bí thư đảng ủy trường, đồng chí Khương Phong chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có phó bí thư đảng ủy khối công tác giáo dục, y tế thành phố Thượng Hải, đồng chí Thành Đán Hồng.

      Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lý Nham Tùng: Sinh năm 1964, gia nhập đảng vào tháng 1 năm 1986, tham gia công tác vào tháng 8 năm 1987. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị quốc tế và tổ chức quốc tế Đại học Bắc Kinh, tiến sĩ luật, chức danh là nghiên cứu viên. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2015 ông giữ chức phó hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh, tháng 2 năm 2015 ông được tái bổ nhiệm phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, kiêm bí thư tổng chi ủy Học viện ngoại ngữ. 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ