Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Tiếp cận Ngoại giao Trung Quốc: Vụ phó vụ cán bộ Bộ Ngoại giao thuyết trình cho các thầy cô và sinh viên SISU


14 June 2017 | By viadmin | SISU

        Ngày mồng 7 tháng 6, vụ phó vụ cán bộ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Fang Qiu đến trường thuyết trình cho các thầy cô và sinh viên với đầu đề là “tiếp cận Ngoại giao Trung Quốc”. Ông giới thiệu những đặc điểm chung về xu thế phát triển của tình hình quốc tế hiện nay, quan niệm mới và bố cục mới về sáng kiến “một vành đai một con đường” với ngoại giao Trung Quốc, chỉ rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc đã đưa ra những yêu cầu càng cao đối với nhân viên ngoại giao. Ông khuyến khích người SISU có chí hướng gia nhập vào đội ngũ ngoại giao phóng tầm mắt vào thế giới, yêu nước yêu nghề, sẵn sàng cáng đáng việc nước, việc nhà, gắn chặt ước mơ cá nhân với vận mệnh đất nước, không ngừng phấn đấu vươn lên để góp phần mở ra cục diện mới xây dựng ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, thực hiện giấc mộng Trung Hoa, thực hiện thành tựu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. 

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ