Số liệu thống kê

Tên trường: Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải (SISU)

Khẩu hiệu truyền thống: Chí Hướng Cao Đẹp  Thông Hiểu Thế Giới

Thời gian thành lập trường: tháng 12 năm 1949

Hiệu trưởng đầu tiên: Khương Xuân Phương (Jiang Chunfang)

Hiệu trưởng đương nhiệm: Tào Đức Minh (Cao Deming)

 

Các cấp bậc đào tạo

38 chương trình đào tạo cử nhân

41 chương trình đào tạo thạc sĩ

17 chương trình đào tạo tiến sĩ

 

Các ngành trọng điểm

3 ngành trọng điểm cấp quốc gia

2 ngành trọng điểm cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương

7 ngành trọng điểm cấp trường

10 chuyên ngành đặc sắc cấp quốc gia

 

Nghiên cứu khoa học

1 cơ sở nghiên cứu trọng điểm khoa học xã hội nhân văn Bộ Giáo dục

3 cơ sở nghiên cứu khu vực và các nước Bộ Giáo dục

1 cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban ngôn ngữ văn tự quốc gia

60 đơn vị nghiên cứu và đoàn thể học thuật

61 Nhóm hợp tác nghiên cứu dành cho giảng viên trẻ

 

Sinh viên, học viên sau đại học và học viên quốc tế (hệ chính quy)

5972 sinh viên

2827 học viên sau đại học

1595 lưu học sinh

 

Đội ngũ giảng viên - công chức

1305 cán bộ giảng dạy và công nhân viên chức

 

Cơ sở vật chất

Diện tích khuôn viên trường: 747333

Số lượng lưu trữ sách báo: 916600 quyển sách

Dữ liệu số: 29590 GB

Máy tính: 3813 chiếc

Phòng thí nghiệm chuyên ngành: 16

 

Địa chỉ

Cơ sở Hồng Khẩu: 550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải 200083, Trung Quốc

Cơ sở Tùng Giang: 1550 phố Văn Tường, Thượng Hải 201620, Trung Quốc

Chia sẻ: