Lịch học

 

Học kỳ II năm học 2014-2015

Thời gian

Lịch công tác

06/09/2015

Chủ Nhật

Đăng ký nhập học Học kỳ I năm học 2015-2016

07/09/2015

Thứ Hai

Khai giảng Học kỳ I năm học 2015-2016

28/12/2015 - 08/01/2016

Thứ Hai - Thứ Sáu

Thi cuối học kỳ

10/01/2016

Chủ Nhật

Bế giảng Học kỳ I năm học 2015-2016

28/02/2016

Chủ Nhật

Đăng ký nhập học Học kỳ II năm học 2015-2016

 

Các ngày nghỉ lễ năm 2015

Thời gian

Các ngày nghỉ lễ

01-03/01/2016

Thứ Năm - Thứ Bảy

Tết Dương lịch

 

19/01/2016 - 28/02/2016

Thứ Hai - Thứ Bảy

Nghỉ Tết (Sinh viên)

26/01/2016 - 28/02/2016

Thứ Bảy - Thứ Bảy

Nghỉ Tết (Cán bộ - viên chức)

*

*

Tết Thanh Minh

*

*

Ngày Quốc tế Lao động

*

*

Tết Đoan Ngọ

06/07/2016 - 05/09/2016

Thứ Hai - Thứ Bảy

Nghỉ hè (Sinh viên)

13/07/2015 - 05/09/2015

Thứ Bảy - Thứ Bảy

Nghỉ hè (Cán bộ - viên chức)

*

*

Tết Trung Thu

*

*

Ngày Quốc khánh

*: phương án dạy bù chưa xác nhận

Các ngày nghỉ lễ công cộng pháp định cũng là ngày nghỉ của SISU, nếu không có thông báo riêng.

 

Chia sẻ: