Lịch sử hình thành và phát triển

Trường tiếng Nga Thượng Hải thuộc Đại học Cách mạng nhân dân Hoa Đông (1949-1950)

Sau khi nhà nước Trung Hoa mới được thành lập, để học tập và tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô, trong tình hình cần gấp nhân tài tiếng Nga, đồng chí Trần Nghị, thị trưởng thành phố Thượng Hải khởi xướng, Cục Hoa Đông Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, thành ủy Thượng Hải quyết định: sáng lập một trường đại học để đào tạo nhân tài tiếng Nga trên cơ sở khoa đào tạo IV trường Đại học Cách mạng nhân dân Hoa Đông.  Do đó, trường tiếng Nga thuộc Đại học Cách mạng nhân dân Hoa Đông thành lập vào tháng 12 năm 1949, đây là trường đại học ngoại ngữ đầu tiên của Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trường tiếng Nga Thượng Hải lúc bấy giờ mới chỉ là một trường đại học ngoại ngữ với kết cấu chuyên ngành đơn nhất, môn học chính là tiếng Nga và văn học Liên Xô, đào tạo nhân viên dịch thuật và cán bộ giảng dạy tiếng Nga.

Trường chuyên tu ngoại văn thuộc Đại học Cách mạng nhân dân Hoa Đông (1950-1952)

Năm 1950, trường mở thêm lớp tiếng Anh, từ đó đổi tên là Trường chuyên tu ngoại văn thuộc Đại học Cách mạng nhân dân Hoa Đông, trụ sở trường chuyển sang phố Đông Thể Dục Hội (nguyên trụ sở của viện I trường Đại học Kế Nam), tức trụ sở cơ sở Hồng Khẩu của truờng hiện nay. Tháng 4 năm 1951, trường tiếp tục thành lập khoa Ngôn ngữ văn học Đông Phương, mở thêm chuyên ngành tiếng Mi-a-ma, tiếng Việt, và tiếng In-đô-nê-xi-a. Đến tháng 8 năm 1952, trường đã hình thành quy mô cơ bản bao gồm 5 chuyên ngành tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Mi-a-ma, tiếng Việt và tiếng In-đô-nê-xi-a.

Trường chuyên tu (Cao đẳng) tiếng Nga Thượng Hải (1952-1956)

Từ 6 tháng cuối năm 1952, các trường đại học toàn quốc bắt đầu thực hiện thống nhất tuyển sinh, được tái điều chỉnh và cơ cấu lại. Theo chỉ thị của Bộ Giáo dục, khoa Ngôn ngữ văn học Đông Phương của trường sáp nhập vào Đại học Bắc Kinh, chỉ còn lại chuyên ngành tiếng Nga. Tháng 9 năm đó, trường đổi tên là Trường chuyên tu tiếng Nga Thượng Hải, tháng 11 lại đổi tên là trường cao đẳng tiếng Nga Thượng Hải, thời hạn đào tạo cố định là 3 năm.

Trong thời kỳ này, công việc giảng dạy đã được chuyển từ kiểu bồi dưỡng và huấn luyện sang kiểu đào tạo hệ chính quy, nhận xét lại những quan niệm giảng dạy chính quy, thiết lập và hoàn thiện các đơn vị dạy học, xóa bỏ Tổ bộ môn tiếng Nga mang tính tổng hợp, tách thành 10 nhóm bộ môn bao gồm thực hành tiếng Nga, phiên dịch, lịch sử văn học, ngôn ngữ học, đặt ra đề cương giảng dạy thống nhất và chế độ quản lý học bạ, đạt được hiệu quả khá tốt.

Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải (1956-1994)

Năm 1956, do Quốc vụ viện phê chuẩn, trường được đổi tên thành Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải, mở thêm chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, thời hạn đào tạo đổi thành 4 năm. Ngày 12 tháng 9 năm 1963, do Trung ương phê chuẩn, Học viện Ngoại ngữ Thượng Hải được liệt kê vào nhóm các trường đại học trọng điểm toàn quốc, trực thuộc vào Bộ Giáo dục.

Theo tiến trình dần dần được mở rộng về công tác ngoại giao của đất nước, sự đi lại đối ngoại được mở rộng, nhu cầu của nhà nước đối với nhân tài ngoại ngữ chất lượng cao ngày càng rõ rệt và gấp rút. Kể từ năm 1982, trường bắt tay vào chuẩn bị chuyển từ Học viện Ngoại ngữ đơn nhất sang một trường đại học ngoại ngữ đa ngành với nhiều ngành ứng dụng, lần lượt mở thêm nhiều chuyên ngành kép, nội dung môn học cũng không ngừng được mở rộng và cập nhật. Tháng 9 năm 1983, Ủy ban học vị Quốc vụ viện phê chuẩn trường có thêm quyền hạn cấp học vị tiến sĩ dành cho chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Nga.

Năm 1993, dưới sự lãnh đạo và hỗ trợ của Ủy ban giáo dục nhà nước, thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Thượng Hải, Nhà trường đã đi đầu trong việc thực hiện chế độ kết hợp thu học phí của sinh viên mới với chế độ học bổng và các khoản vay ưu đãi. Chế độ tuyển sinh SISU mới vừa được đưa ra đã dấy lên phản hồi mạnh mẽ của người dân và xã hội, và đã trở thành một “đề tài nóng” mà mọi người ta tập trung theo dõi.

Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải (1994-)

Năm 1994, được Ủy ban giáo dục Trung Quc phê chuẩn, trường chính thức đổi tên thành “Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải”, đồng thời được xếp vào một trong những đơn vị thuộc đợt đầu được Ủy ban giáo dục Trung Quc và y ban nhân dân Thượng Hải cùng nhau xây dựng.

Năm 1996, qua thẩm định của Bộ Giáo dục, trường chúng tôi đã trở thành trường đại học trọng điểm được liệt kê vào “D án 211”.

Bước vào thế kỷ mới, nhà trường đã xây dựng mới cơ sở II ở Thành phố Đại học Tùng Giang Thượng Hải vào năm 2000, sinh viên và học viên cao học năm thứ nhất đã lần lượt chuyển vào đây sinh sống và học tập. Cơ sở Tùng Giang hội tụ cảnh quan độc đáo của các nước đã ngày càng trở thành cơ sở và cái nôi để SISU đào tạo nhân tài tố chất cao có tầm nhìn quốc tế.

Trong hơn 60 năm nay, từ một trường đại học với ngôn ngữ đào tạo đơn nhất vươn tới một học viện đa ngành, đa ngôn ngữ, nay lại chuyển sang một trường đại học trình độ cao có tầm nhìn quốc tế, Trường đã phát triển thành một trường đại học ngoại ngữ đa ngành, đa cấp với các ngành chủ chốt là ngôn ngữ văn học, văn học, giáo dục học, kinh tế học, quản trị học và luật học phát triển nhịp nhàng, đã đào tạo một loạt nhân tài chuyên nghiệp cho đất nước, dấu chân của họ phân bố rộng khắp nơi trên thế giới, góp phần xây dựng kinh tế và phát triển xã hội, đã làm tăng thêm tình hữu nghị giữa Trung Quốc với nhân dân các nước.

Chia sẻ: