TÌM HIỂU SISU

Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải được thành lập vào năm 1949. Từ đó đến nay SISU đã góp phần đào tạo những nhân tài xuất sắc, chất lượng cao, với tầm nhìn quốc tế đậm chất nhân văn, có tinh thần sáng tạo, có khả năng thực tiễn, ngoại ngữ thông thạo và có thể trao đổi xuyên văn hóa, từ đó giúp họ có thể trở thành công dân thế giới hướng tới tương lai.

Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải được thành lập vào năm 1949. Từ đó đến nay SISU đã góp phần đào tạo những nhân tài xuất sắc, chất lượng cao, với tầm nhìn quốc tế đậm chất nhân văn, có tinh thần sáng tạo, có khả năng thực tiễn, ngoại ngữ thông thạo và có thể trao đổi xuyên văn hóa, từ đó giúp họ có thể trở thành công dân thế giới hướng tới tương lai.