Tạp chí chuyên ngành

Hiện nay trường đã biên tập và xuất bản 11 loại tạp chí chuyên ngành, nổi tiếng trong giới học thuật, trong đó tạp chí Ngoại ngữ được liệt vào danh sách xây dựng đợt I do Quỹ khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia tài trợ trọng điểm, và được thu nhận bởi Hội ngôn ngữ học hiện đại Mỹ (MLA), đồng thời là một tạp chí ngoại ngữ duy nhất được liệt kê vào “Top 30 tạp chí chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn toàn quốc”.

1

Ngoại ngữ

ISSN: 1004-5139

2

Thế giới ngoại ngữ

ISSN: 1004-5112

3

Hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ bằng tin học

ISSN: 1001-5795

4

Văn học so sánh Trung Quốc

ISSN: 1006-6101

5

Quan sát Quốc tế

ISSN: 1005-4812

6

Nghiên cứu thế giới Ả Rập

ISSN: 1673-5161

7

Nghiên cứu Trung Đông và Islam (bản châu Á)

ISSN: 1937-0679

8

Tập sách Nghiên cứu văn học Anh Mỹ

ISBN: 7-81046-712-3

9

Dịch thuật Đông Phương

ISSN: 1674-6686

10

Khảo thí và giảng dạy ngoại ngữ

CN: 31-2047/G4

11

Thông báo nghiên cứu chiến lược ngoại ngữ

SH: K-0620

Chia sẻ: