Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Giáo dục Ngoại ngữ Thượng Hải (SFLEP) được thành lập vào năm 1979, là nhà xuất bản đại học do Bộ Giáo dục làm đơn vị chủ quản và Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh. Trải qua hơn 30 năm phát triển, SFLEP đã trở thành một trong những cơ sở xuất bản sách in và xuất bản phẩm điện tử lớn nhất và uy tín nhất ở Trung Quốc.

Hiện nay, SFLEP đã xuất bản hơn 6000 loại sách in và xuất bản phẩm điện tử của gần 30 ngôn ngữ, tổng số lượng sách in gần 600 triệu cuốn, trong đó có hơn 600 loại sách đoạt giải trong các cuộc thi, nhiều lần được nhà nước khen tặng và đánh giá cao.

SFLEP đã xác lập địa vị hàng đầu trong xuất bản sách ngoại ngữ chuyên ngành cấp quốc gia với ưu thế về chất lượng, quy mô, sự đặc sắc và về thương hiệu. Kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp xuất bản cho đến nay, các loại giáo trình tiếng Anh uy tín của SFLEP đã được sử dụng trong hơn 1000 trường đại học.

SFLEP xác định công tác trọng điểm và ưu thế chuyên nghiệp trong biên tập và xuất bản giáo trình ngoại ngữ và sách chuyên khảo, đồng thời mở rộng lĩnh vực xuất bản tới các mặt trong giảng dạy ngoại ngữ như sách công cụ, tạp chí, sách điện tử, tập san ngoại ngữ, vân vân…

Năm 2012, nhà xuất bản Giáo dục Ngoại ngữ Thượng Hải (SFLEP) đã biên tập và xuất bản 1268 loại sách chuyên khảo và giáo trình, trong đó có 890 loại sách được tái bản, tỷ lệ tái bản đạt 70,1%. Theo công bố của Phân tích chỉ số Index Trung Quốc trong top 10 loại sách được dẫn với tần số cao nhất trong lĩnh vực ngôn ngữ văn tự năm 2010, thì có 5 loại của nhà xuất bản Giáo dục Ngoại ngữ Thượng Hải, có ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

Chi tiết xin truy cập: http://www.sflep.com

Chia sẻ: