Tổng quát về nghiên cứu khoa học

Trau dồi tư tưởng

Dựa trên ưu thế tổng hợp về đa ngành, liên ngành, đa ngôn ngữ, trường chúng tôi có mối liên hệ mật thiết với chiến lược đất nước và khu vực, tích cực gánh vác sứ mạng “kép” là “Giới thiệu thế giới cho Trung Quốc” và “Giới thiệu Trung Quốc với thế giới”, đã xác lập địa vị học thuật cao trong giới học thuật ngôn ngữ học và lĩnh vực nghiên cứu quan hệ quốc tế ở Trung Quốc.

Với xu hướng nghiên cứu là quy hoạch chính sách ngôn ngữ, chiến lược ngoại giao quốc tế, nghiên cứu dư luận báo chí đối ngoại, hơn 50 đơn vị nghiên cứu và đoàn thể học thuật của trường chúng tôi đã góp phần tạo nên một nhóm chuyên gia khá quy mô, đã cung cấp dịch vụ tham vấn chuyên môn cho nhà nước nói chung và các chính quyền địa phương cũng như các bộ ngành nói riêng, và đã xuất hiện một loạt thành quả nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn Trung Quốc.

Những năm gần đây, Nhà trường đã kết hợp ưu thế của các ngành học chất lượng hiện nay, từng bước triển khai nghiên cứu đất nước học và khu vực học, tăng cường xây dựng kho dữ liệu tham vấn chuyên môn đẳng cấp quốc tế để nâng cao địa vị học thuật trên toàn cu, phục vụ chiến lược quốc gia. Hiện nay trường chúng tôi đã thiết lập 3 đơn vị nghiên cứu khoa học nòng cốt là Trung tâm nghiên cứu Nga, Trung tâm nghiên cứu EU và Trung tâm nghiên cứu Anh.

Nhà trường khuyến khích tự do học thuật và nghiên cứu sáng tạo, các thầy cô giáo ở đây không chỉ là những bậc thầy hướng dẫn sinh viên, mà còn là những nhà khoa học xuất sắc, họ không ngừng tìm hiểu trong lĩnh vực nghiên cứu riêng của mình, mở rộng kiến thức tối tân và đưa vào thực tiễn giảng dạy.

Mỗi năm Nhà trường đều tổ chức hoạt động “Hội thi đọc sách cấp Trường” dành cho sinh viên đại học, hiệu trưởng đích thân tham gia chấm thi và trao giải thưởng, nội dung thi là viết những bài viết chuyên ngành, trình bày và bảo vệ bài viết và trả lời các kiến thức tổng hợp, liên thông với các dự án như hội đọc sách “Canh Đọc Viên”, giá sách tân sinh viên, diễn đàn SISU và sa-lông văn hóa, đã bước đầu hình thành một quy trình thúc đẩy sinh viên tham gia nghiên cứu học thuật từ A đến Z, như dẫn giải, đọc hiểu, đọc kỹ, viết luận văn, thảo luận, đi sâu vào nghiên cứu, vân vân…

Mỗi năm các học viên sau đại học của trường đều tổ chức Ngày hội văn hóa học thuật, triển khai các hội thi bài luận học thuật và thảo luận học thuật chuyên đề, xuất bản thành quả tiêu biểu là Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu ngoại ngữ và văn hóa, mang đặc điểm riêng biệt so với các trường đại học cùng lĩnh vực. Ngoài ra, Viện Đào tạo sau đại học còn tổ chức sa-lông tiến sĩ, ngày càng trở thành sàn giao lưu học thuật hết sức phong phú.

Chia sẻ: