Sứ mạng và mục tiêu

Khẩu hiệu truyền thống

Khẩu hiệu truyền thống của trường chúng tôi là “格高志远学贯中外”(Cách Cao Chí Viễn, Học Quán Trung Ngoại), có thể dịch sang tiếng Việt là “Chí Hướng Cao Đẹp, Thông Hiểu Thế Giới”.

“Cách Cao Chí Viễn” xuất xứ từ Lễ ·Ty Y, trong đó có nói “ Lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động của người ta noi theo chuẩn mực đạo đức và phép xử thế đúng đắn thì sống với chí hướng cao đẹp”, và còn bắt nguồn từ Văn Tuyển của Lương Tiêu Thống thời Nam Triều (420-589): “Chí hướng cao đẹp, không ai sánh bằng”.

“Học Quán Trung Ngoại” có nghĩa là hòa nhập văn hóa toàn cầu, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Trung Hoa với các nước trên thế giới, thể hiện sứ mạng kép của SISU là “Giới thiệu thế giới cho Trung Quốc” và “Giới thiệu Trung Quốc với thế giới”.

Bài ca truyền thống của SISU

Bài ca truyền thống của Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải là Bài ca SISU. Ngày 27 tháng 3 năm 1989, ban giám hiệu nhà trường đã chọn bài ca truyền thống này, do nghiên cứu sinh Trang Khai Nhân viết lời, sinh viên khóa 1985 Vương Chí Huy phổ nhạc, do quần chúng hát thử và chuyên gia Lục Tại Dịch của Học viện Âm nhạc Thượng Hải thẩm định. Năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, lời ca được sửa đổi lại căn cứ vào câu khẩu hiệu mới của trường.

Chia sẻ: