Các ngành học trọng điểm

Các ngành học trọng điểm cấp quốc gia

Ngôn ngữ văn học tiếng Anh

Ngôn ngữ văn học tiếng Nga

Ngôn ngữ văn học tiếng Ả Rập

 

 

Cơ sở đào tạo nhân tài bậc đại học các ngôn ngữ phi thông dụng cấp quốc gia

Trung tâm nhóm các ngôn ngữ Tây Âu (tiếng Ý, tiếng Bô Đào Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Hà Lan)

 

 

 

Các ngành học trọng điểm cấp thành phố Thượng Hải

Ngôn ngữ văn học tiếng Ả Rập

Quan hệ Quốc tế

 

 

 

Các ngành học trọng điểm cấp Trường

Ngôn ngữ văn học tiếng Nhật

Chính trị học

Ngôn ngữ văn học tiếng Pháp

Ngôn ngữ văn học tiếng Đức

Ngôn ngữ học tiếng nước ngoài và ngôn ngữ học ứng dụng

Báo chí & truyền thông

Quản lý công thương

 

 

 

 

 

 

Điểm xây dựng các chuyên ngành đặc sắc cấp quốc gia

Đợt I

Ngôn ngữ văn học tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ văn học tiếng Ả Rập

Nhóm các ngôn ngữ phi thông dụng (tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Hà Lan)

Nhóm các ngôn ngữ phi thông dụng (tiếng Triều Tiên, tiếng Ba Tư, tiếng Thái Lan, tiếng In-đô-nê-xi-a, tiếng Do Thái, tiếng Việt)

Đợt II

Ngôn ngữ văn học tiếng Pháp

Ngôn ngữ văn học tiếng Nhật

Đợt III

Ngôn ngữ văn học tiếng Anh

 

Đợt IV

Ngôn ngữ văn học tiếng Nga

 

Đợt VI

Ngôn ngữ văn học tiếng Đức

Báo chí & tuyên truyền

Chia sẻ: