Học viện Khổng tử

Học viện Khổng Tử là hệ thống học viện công phi lợi nhuận, được thành lập với mục tiêu quảng bá tiếng Hoa và văn hoá Trung Hoa, giảng dạy tiếng Hoa cho mọi đối tượng trên toàn thế giới đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu văn hóa. Tính đến cuối năm 2012, có 108 nước đã thiết lập hơn 400 Học viện Khổng Tử, hơn 500 khóa học Khổng Tử.

Là trường đại học ngôn ngữ hạng nhất ở Trung Quốc, trường chúng tôi có thế mạnh về nghiên cứu văn hóa. Hiện nay chúng tôi đã hợp tác với đối tác nước ngoài, mở ra 7 Học viện Khổng Tử khắp châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Nam Mỹ, góp phần quảng bá văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc với thế giới. Bên cạnh đó, trường chúng tôi còn dựa vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học lâu dài, biên soạn và xuất bản giáo trình Hán ngữ đối ngoại, tích cực thúc đẩy hòa nhập văn hóa toàn cầu.

Chia sẻ: