Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Tục chọi dế ở Trung Quốc


13 June 2019 | By Trương Nam | SISU

  • Tục chọi dế ở Trung Quốc

Mi nước trên thế gii đu có nhng phong tc tp quán riêng. Nhng phong tc y đu có ngun gc và được đúc kết t đi sng sinh hot ca nhân dân. Chi dế là mt hot đng văn hóa gii trí tinh thn ca người dân Trung Quc. Và s dĩ cho đến ngày nay người Trung Quc vn chung tình vi loài côn trùng nh bé và tm thường này, mt phn cũng là do nn văn hóa nông nghip. 

Vn Lý Trường Thành là hình nh tượng trưng cho nước Trung Hoa vi lch s lâu dài, nó có hình dáng như mt con rng nm un lượn, vt ngang hai min Đông, Tây Trung Quc. Là mt công trình kiến trúc to ln, có mt không hai trên thế gii. Trên thc tế, nó là ranh gii phân chia Trung Hoa rng ln ra thành hai b phn -- mt là văn hóa nông nghip, mt là văn hóa du mc. Khác vi người dân du mc có thói quen sinh sng nơi gn b sông, nơi có cây c rm rp tươi tt. Người dân nông nghip thích ng vi cuc sng m ch ngi di, đnh cư lâu dài, sng thành làng mc, không mun ri quê cha đt t. H thường bt đu làm vic t lúc mt tri mc, ri ngh ngơi khi mt tri ln, trng trt vào mùa xuân, thu hoch vào mùa thu, bn mùa tun hoàn. H làm ăn nh s che ch ca đt tri, cho nên h hết sc nhy cm vi tiết khí và thi tiết.

Dế là loài côn trùng có thính giác cc kỳ nhy và th giác thì đc bit tinh tường. Nó có cp mt phc hp, có th nhìn được nhiu hướng cùng mt lúc. Vi đôi cánh bóng by, m màng, và còn là s h tr đc lc cho ‘tiếng hát’ du dương trm bng. Chính vì thế mà dế được thiên nhiên ban tng cho li sng mang nhiu cht ‘ngh sĩ’.

Thu ban đu con dế được người dân coi trng, và được xem là “báu vt” trong đi sng tinh thn ca h. Tiếng hát du dương ca dế trong đêm thu thanh vng, như tiếng t cao xanh vng v, quyến rũ c vua chúa qun thn đến dân thường áo vi. Chính vì, đc tính chung ca loài dế là cc kỳ nhy cm vi thi tiết đt tri, “Minh bt tht thi, tín dã”, nghĩa là con dế kêu cnh báo thi tiết rt chính xác, gi ch tín.Trong dân gian có mt câu ngn ng, “Tt sut minh, lãn ph kinh”(nghĩa là, khi con dế kêu, người ph n lười biếng cũng hoang mang), do đó, con dế còn được gi là “thúc chc”(có nghĩa là, thúc gic người ph n dt vi). Và ti sao nó li được gi là “tt sut”? “Tt thiên đa chi doanh hư, sut âm dương dĩ xut nhp, th vi ‘tt sut’”. Người ta ly hai ch đu ca hai câu này làm tên “tt sut”. Nó đã phn ánh s tăng gim âm dương ca tri đt. Đây là mt trong nhng phương thc đc đáo đ tìm hiu thế gii văn hóa Trung Quc.

Trong “L Ký, Vt Hu” cũng đã đc bit đ cp đến con dế, trong “Kinh Thi” cũng có hai chương liên quan đến con dế. Có th thy, t thi Tin Tn, con dế đã xut hin trong đi sng ca dân cày và giành được tình cm đc bit ca h. T đó tr v sau, thi phú Hán Ngy, thơ Đường, t Tng, đến tiu thuyết nhà Minh nhà Thanh, tiếng hát n non ca dế đã đi sâu vào đi sng tâm hn ca người dân.

“Ngũ nguyt tư chung đng c,

Lc nguyt sa kê chn vũ

Tht nguyt ti dã,

Bát nguyt ti vũ,

Cu nguyt ti h

Thp nguyt ti sut,

Nhp ngã sàng h

Trích “Kinh Thi, Tht nguyt”

Dch thơ:

“Thánh năm châu chu đng chân,

Tháng sáu con dế rn rn cánh bay.

Tháng by nó ra rung cày,

Tháng tám nó qun ngay hiên nhà.

Tháng chín nó đu ca ra,

Tháng mười nó rét nó sa gm giường.”

 

Tri qua mt thi kỳ lâu dài ca nn văn hóa nông nghip, cùng vi tình cm đc bit mà con người giành cho loài dế. Con người phát hin ra các thuc tính sinh hc ca con dế, như -- Khi gp k xâm ln lãnh đa, tranh cướp mi ăn... dế lp tc dương cp râu lên th hin khí phách nghênh ngáo xua đui. Nó nhe răng sc, múa cng giơ gươm đy răng lên da...và xung trn như mt k binh, thường quyết mt trn sng còn. Điu này phù hp vi tinh thn thượng võ ca t tiên chúng ta. Trong lch s ghi chép, hot đng chi dế xut hin vào đi Nam Tng. Thi đó, biên gii phía bc đang rơi vào tình thế cp bách chưa tng có, lãnh th ca Nam Tng ch kéo dài ti vùng đt xung quanh sông Hoài, triu đình Nam Tng như ngàn cân treo si tóc, rt d sp đ. Phi chăng tinh thn chiến đu qut cường ca loài dế, đã tiếp thêm sc mnh cho dân ta ngày đó. Cui thi nhà Nam Tng,cuc chiến Yashan din ra vô cùng khc lit, 100.000 nghĩa binh đã hiến thân cho T quc, cnh tượng vô cùng thê thm. Phi chăng nhng người đàn ông và ph n đu nh đến giai điu trm bng, rn rĩ, n non ca con dế.

“Phùng đch tt đu, dũng dã; Bi nhi bt minh, tri s dã.”(nghĩa là gp bt c k thù nào cũng phi chiến đu, can đm; tht bi không oán trách, vì biết xu h.) Sau này, loài dế tr thành hình nh n d cho khí phách kiên cường qut khi, biu trưng cho văn hóa tinh thn ca con người. Tri qua hàng ngàn năm lch s, nhưng hình nh v chú dế không h thay đi, văn hóa chi dế cũng không h thay đi. Nó được truyn t thế h này sang thế h khác và chưa bao gi b mai mt. Nó đã hòa nhp vào li sng ca người Trung Quc, và hòa quyn vào nhp đp trái tim ca mi người chúng tôi.

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ