Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Giang Ninh chức tạo phủ


05 November 2019 | By viadmin | SISU

Giang Ninh chức tạo phủ nằm ở khu Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh. Là nơi chuyên phụ trách cung ứng lụa là gấm vóc ngự dụng của triều đình nhà Thanh. Để quản lý ngành dệt may trong khu vực này tốt hơn và đảm bảo cung cấp vải vóc tốt nhất cho đại nội, vua Thuận Trị thiếp lập Giang Ninh Chức tạo phủ tại Nam Kinh vào năm 1645, với viên chức là Giang Ninh Chức tạo. Sau khi vua Khang Hy kế vị, năm 1663 Tào T được cử làm Giang Ninh chức tạo – một chức quan to thu thuế trong triều đình, phụ trách việc thu thuế cả một vùng Giang Nam rộng lớn và nắm việc thu mua, cung ứng tơ lụa gấm vóc cho cung đình đồng thời giám sát các quan lại ở Phương Nam. Theo sử sách ghi lại, Tào T nhận chức suốt 22 năm, sau khi Tào Tỷ mất, Tào Dần lên nhậm chức Tô Châu chức tạo, rồi kế nhiệm chức Giang Ninh chức tạo. Tào Dần chết, Khang Hy cho con Tào Dần là Tào Ngung lên giữ chức Giang Ninh chức tạ. Nhưng Tào Ngung chỉ tại nhiệm được ba năm thì mất, Khang Hy lại cho con là Tào Phủ kế nhiệm chức vụ đó. Tào Dần, Tào Ngung và Tào Phủ trước sau đảm nhiệm chức vụ này hơn nửa thế kỷ. Đây cũng là thời kỳ hiển hách nhất của Tào gia. Đến năm 1728, vua Ung Chính ra lệnh trừng phạt công nợ kho bạc nhà nước và Tào gia bị khám xét nhà cửa và tịch thu gia sản. Giang Ninh chức tạo phủ bắt đầu dần dần suy sụp. Trong phong trào Thái Bình Thiên Quốc, Giang Ninh chức tạo Phủ bị phá hoại trong chiến lửa, đây là điều vô cùng đáng tiếc.

Trong lịch sử thời nhà Thanh, Giang Ninh chức tạo tất cả có ba tác dụng.Thứ nhất là quản lý ngành đệt may ở Giang Nam và đảm bảo cung cấp vải vóc tốt nhất cho đại nội. Thứ hai là giám sát các viên chức triều đình và dân chúng ở Giang Nam. Thứ ba là làm cho hành cung của vua khi tuần tra Giang Nam. Đặc biệt là vua Khang Hy từng đi Giang Nam sáu lần, trong đó có năm lần tạm cư tại đây. Nên Giang Ninh Chức tạo Phủ còn có một tên khắc là Đại Hành Cung.

Trong lĩnh vực văn học, Giang Ninh Chức tạo Phủ còn có giá trị riêng là nó là nguyên mẫu của Đại Quan Viên trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Tào Tuyết Cần vốn có tên là Tào Triêm, chữ Mộng Nguyễn, tên hiệu Tuyết Cần, là tằng tôn của Tào T. Năm 1728 Tào gia bị Ung Chính khám xét tịch thu nhà cửa, thuở ấy Tào Tuyết Cần chỉ là một cậu ấm trẻ tuổi. Sau mười mấy năm, sống giàu có xa xỉ, Tào gia bỗng thất thế trong một đêm. Tào Tuyết Cần buộc phải ra cựu cư tại Bắc Kinh. Điều này đã có ảnh hưởng sâu sắc cho tính cách và tư tưởng của Tào Tuyết Cần. Trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, sự tích Tào gia chính là nguyên hình của Gỉa gia và Đại Quan Viên cũng có bóng hình của Giang Ninh chức tạo phủ.

Năm 2009, dưới sự đứng đầu của viện sĩ Ngô Lương Dung, Giang Ninh chức tạo phủ được xây dựng lại trên nguyên tích của Giang Ninh chức tạo cục, với tên mới là Bảo tàng Giang Ninh chức tạo. Viện bảo tàng có thể chia thành bốn bộ phận, phân biệt là viện triển lãm về Giang Ninh Chức tạo, viện văn học Hồng Lâu Mộng, viện triển lãm về Vân Cẩm Trung Quốc và viện kì bào Trung Quốc. Mỗi bộ phận đều có đặc trưng riêng của mình. Trong viện bảo tàng còn có một vườn hoa nho nhỏ, bao gồm đầm cá, hành lang, hòn non bộ, đình đài lâu các và một sân khấu trình diễn. Nghe nói vườn hoa này cũng được xây dựng theo sự miêu tả trong Hồng Lâu Mộng.

Trong lịch sử thời nhà Thanh Trung Quốc, Giang Ninh chức tạo phủ đã chứng kiến sự thịnh suy của Tào gia và ngành dệt may ở Giang Nam. Đồng thời, sự tích của Tào gia cũng kiểm chứng một câu cũ là: Nhất triều thiên tử nhất triều thần. Chính như Tào Tuyết Cần viết trong Hảo Liễu Ca:

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo

Duy hữu công danh vong bất liễu

Cổ kim tướng tương tại hà phương

Hoang trũng nhất đồi thảo một liễu

Phong vân biến ảo, việc đời thất thường. Đây có lễ cũng là một điều ngầm mà Giang Ninh chức tạo phủ dạy cho thế nhân.

Triệu Nam Ngọc

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ