Loading...

Tin cũ

Sử thi Homer và nền văn minh cổ điển của Phương Tây


Báo cáo viên: GS. Peter Ahrensdorf, Cao đẳng Davidson

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Liên đoàn hội sinh viên, Đoàn thanh niên SISU

Thời gian: 15:00-16:30  Ngày 11/10/2019

Địa điểm: Sảnh Đông Trung tâm dữ liệu thông tinthư viện sách báo cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ