Loading...

Tin cũ

Từ quy hoạch ngôn ngữ đến quản lý qua ngôn ngữ: diễn biến lý luận và chuyển hướng mô hình nghiên cứu


Báo cáo viên: GS. TS. Vương Huy, Đại học sư phạm Chiết Giang

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Ngoại ngữ Trung Quốc

Thời gian: 18:30-20:00  Ngày 20/07/2020

Địa điểm:  Tencent Meeting, ID366 285 079Trực tiếp trên mạng bilibili: http://live.bilibili.com/4348740

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ