Loading...

Tin cũ

Trách nhiệm, sứ mệnh và trí tuệ: phẩm chất tinh thần trong cải cách mở cửa của Thượng Hải


Báo cáo viên: PGS. TS. Vương Dao, Trường Đảng Thành Ủy Thượng Hải

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện báo chí và truyền thông

Thời gian: 13:30-15:00  Ngày 12/06/2020

Địa điểm:  Tencent MeetingID: 354341486

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ