Loading...

Tin cũ

Hệ thống định vị Bắc Đẩu đi vào sân khấu quốc tế


Báo cáo viên: Vương Lệ, giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế Văn phòng quản lý hệ thống định vị Trung Quốc

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Buổi thuyết trình Văn Hối

Thời gian: 20:00-22:00  Ngày 10/06/2020

Địa điểm:  Ximalaya FM

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ