Loading...

Tin cũ

Châu Á dưới góc nhìn luật học so sánh


Báo cáo viên: Xu Jin, GS. TS Học viện lịch sử văn hóa Đại học Sơn Đông

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viên lý luận chính trị Mác

Thời gian: 18:00-20:00  Ngày 01/04/2021

Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thầy và Trò ở cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ