Loading...

Tin cũ

Đọc sử liệu và viết văn: làm thế nào để viết một bài báo tốt


Người thuyết trình: Wang Weichen, viện phó Học viện Pháp luật Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viên nghiên cứu Á Phi

Thời gian: 16:30-18:30  Ngày 08/04/2021

Địa điểm: Phòng học 210 tòa giảng đường số 7 cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ