Loading...

Tin cũ

Ý thức đặt vấn đề trong nghiên cứu quan hệ quốc tế


Người thuyết trình: Zeng Xianghong, giáo sư, phó viện trưởng Học viện quan hệ quốc tế Đại học Lan Châu

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Viện nghiên cứu quốc tế học và quản trị toàn cầu Thượng Hải

Thời gian: 18:30-20:00  Ngày 20/06/2021

Địa điểm: Phòng 204 tòa nhà biệt thự số 29 cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ