Loading...

Tin cũ

Văn học so sánh là gì


Chủ đề: Văn học so sánh là gì

Diễn giả: Tra Minh Kiến

Ngày: Thứ sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022

Thời gian13:00 - 14:30

Địa điểm: Phòng báo cáo tầng 1, Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Khuôn viên Tùng Giang

Ngôn ngữ: Tiếng Trung

 

Giới thiệu: Văn học so sánh là một trong năm định hướng nghiên cứu chính của ngành học ngoại ngữ, cũng là nội dung quan trọng của hệ thống tri thức môn ngoại ngữ. Bài giảng này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản và nội dung nghiên cứu của văn học so sánh, thông qua các ví dụ sống động của văn học Trung Quốc và nước ngoài, giải thích ý nghĩa của việc tiếp cận văn học so sánh và trình bày các phương pháp cơ bản trong quá trình tiếp cận văn học so sánh.

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ