Loading...

Tin cũ

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo giữa Đảng và Chính phủ đến dẫn dắt bằng xây dựng Đảng: Thực tiễn của Trung Quốc về quan hệ giữa Đảng và nhà nước


Chủ đề: Từ đổi mới phương thức lãnh đạo giữa Đảng và Chính phủ đến dẫn dắt bằng xây dựng Đảng: Thực tiễn của Trung Quốc về quan hệ giữa Đảng và nhà nước

Diễn giả: Tống Đạo Lôi

Ngày: Thứ Hai, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Thời gian19:30-21:00

Địa điểm: Tencent MeetingID321 449 618mật khẩu628286

Ngôn ngữ: Tiếng Trung

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ