Loading...

Tin cũ

Viết và xuất bản học thuật trong Ngôn ngữ học ứng dụng


Chủ đề: Viết và xuất bản học thuật trong Ngôn ngữ học ứng dụng

Diễn giả: Cao Tuyết Tùng

Ngày tổ chức: Thứ ba, ngày 15 tháng 11, năm 2022

Thời gian15:00-16:30

Địa điểm: Phòng 105, Tòa nhà giảng dạy số 1, Khuôn viên cơ sở Tùng Giang

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ