Loading...

Tin cũ

Chính sách giáo dục ngôn ngữ châu Á Thái Bình Dương


Chủ đề: Chính sách giáo dục ngôn ngữ châu Á Thái Bình Dương

Diễn giả: Anthony J. Liddick

Ngày tổ chức: Thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022

Thời gian19:00-20:30

Địa điểm: Phòng phát sóng trực tiếp "Ngôn ngữ và Tương lai" ID:22327813

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ