Loading...

Tin cũ

Ước tính và kiểm chứng giả thuyết


Chủ đề: Ước tính và kiểm chứng giả thuyết

Diễn giả: Đinh Bang Tuấn

Ngày tổ chức: Thứ năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Thời gian14:00 - 16:00

Địa điểm: Tencent Meeting ID624-3385-7307

Ngôn ngữ: Tiếng Trung

 

Giới thiệu: Trong phân tích dữ liệu, một mặt cần ước tính các thông số, các phương pháp ước tính thường được sử dụng chủ yếu là phương pháp khoảnh khắc dựa trên định luật số lượng lớn, phương pháp khả năng tối đa dựa trên khả năng và phương pháp LS dựa trên tổng số lỗi vuông nhỏ nhất; mặt khác cần phải xác định xem xét một giả thuyết có hợp lệ hay không, cơ sở phán đoán là các sự kiện xác suất nhỏ trong một thử nghiệm gần như Nguyên tắc sẽ không xảy ra. Bài giảng này sẽ giới thiệu chi tiết các phương pháp ước tính và kiểm chứng giả thuyết dựa trên các trường hợp, có thể giúp sinh viên cải thiện đáng kể khả năng phân tích dữ liệu phức tạp.

 

Cách đăng ký: Wenjuanxing(WJX)

Liên kết đăng ký:https://www.wjx.top/vm/OshXyW1.aspx#

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ