Loading...

Tin cũ

Thuyết trình nhóm dành cho chuyên gia đầu ngành | Chính sách dẫn đầu bằng Trí tuệ Nhân tạo: Công nghệ số thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc như thế nào?


讲座信息:

时间:12910:00

主讲人:吕焕天, 联合国大学澳门研究所(UNU Macau)运营经理

主题:AI驱动政策:数字技术如何促进实现联合国可持续发展目标?内容介绍:介绍联合国大学澳门研究所。介绍数字技术驱动政策,以及实现可持续发展目标。

 

Thông tin thuyết trình:

Thời gian: 10:00, ngày 9 tháng 12

Người thuyết trình: Lü Huantian (Lã Hoán Thiên), Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Ma Cao của Đại học Liên hợp quốc (UNU Macau).

Chủ đề: Chính sách dẫn đầu bởi Trí tuệ Nhân tạo: Công nghệ số thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc như thế nào?

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tóm tắt về Viện Nghiên cứu Ma Cao của Đại học Liên hợp quốc. Trình bày chính sách dẫn đầu bằng công nghệ số và những đóng góp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

 

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ