Loading...

Tin cũ

Nghiên cứu thông tin giả trên mạng xã hội


Nghiên cứu thông tin giả trên mạng xã hội

Báo cáo viên : GS. Cuihua Shen, Đại học California Davis Mỹ

Đơn vị tổ chức thuyết trình: Học viện Báo chí và truyền thông

Thời gian: 13:00-14:30 Ngày 20/03/2019

Địa điểm: Phòng học 1251 tòa giảng đường số 1 cơ sở Tùng Giang

Chia sẻ:
Loading...

Tin cũ