Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Tăng cường niềm tin phát triển dân số, thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thịnh vượng chung cho nhân dân ___Phát triển dân số trình độ cao hỗ trợ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc


01 August 2023 | By viadmin | SISU

增强人口发展信心,促进人的全面发展和全体人民共同富裕

——以人口高质量发展支撑中国式现代化

 

民日报2023-05-17 06:57浏览量205.3

Nht báo Nhân dân ngày 17 tháng 5 năm 2023

 

Bản chất của công tác dân số là thúc đẩy phát triển toàn diện con người, thúc đẩy gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Ủy ban Kinh tế Tài chính Trung ương khóa 20 mới đây đã chỉ rõ, cần hoạch định vấn đề dân số một cách có hệ thống, thông qua cải cách đổi mới thúc đẩy phát triển dân số trình độ cao, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển dân số trình độ cao và cuộc sống chất lượng cao của nhân dân, thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thịnh vượng chung cho nhân dân.

Mục tiêu cuối cùng của hiện đại hóa là thực hiện sự phát triển sự tự do và toàn diện con người. Con đường hiện đại hóa có thông suốt và ổn định hay không tùy thuộc vào việc chúng ta có kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm hay không. Hơn 1,4 tỷ dân nước ta cùng bước vào xã hội hiện đại hóa, là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử. Chúng ta phải kiên trì quan điểm phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, kiên trì phát triển vì nhân dân, dựa vào nhân dân, thành quả phát triển do nhân dân làm chủ. Trong mười năm thời đại mới, thu nhập khả dụng bình quân của người dân tăng từ 16.500 tệ lên 36.883 tệ, số người tham gia bảo hiểm hưu trí cơ bản đã tăng từ 790 triệu lên 1,05 tỷ, tỷ lệ hợp nhất giáo dục bắt buộc 9 năm là 95,5%, tỷ lệ giữa số lượng sinh viên đại học và tổng dân số trong độ tuổi 18–23 (Tỷ lệ đến trường gộp) đạt 59,6%. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, đời sống của nhân dân đã được cải thiện về mọi mặt, quyền lợi của người dân được đảm bảo hơn bao giờ hết, công cuộc thịnh vượng chung đạt được những thành quả mới. Như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, “Sự phát triển mà chúng ta theo đuổi là sự phát triển mang lại lợi ích cho người dân, sự thịnh vượng mà chúng ta theo đuổi là sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người”, phải “để thành quả phát triển mang lại lợi ích một cách công bằng hơn, không ngừng thúc đẩy phát triển toàn diện con người, không ngừng hướng tới sự thịnh vượng chung”.

Khái niệm hệ thống là một tư tưởng và phương pháp làm việc mang tính cơ bản. Thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thịnh vượng chung cho nhân dân, cần hoạch định vấn đề dân số một cách có hệ thống. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, vấn đề dân số luôn là vấn đề cơ bản, lâu dài, chiến lược có quan hệ mật thiết với chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tài nguyên và môi trường. Hiện nay, xu hướng phát triển dân số ở nước ta có những đặc tính như: tỉ lệ sinh giảm, dân số già hóa, sự tăng giảm dân số phân hóa theo vùng miền, thúc đẩy phát triển dân số trình độ cao là nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu cao, khó khăn lớn, đòi hỏi sự nỗ lực gian khổ lâu dài. Cần thiết lập vững chắc nhận thức về tình hình quốc gia, kiên trì quyết sách toàn diện về dân số và phát triển, coi vấn đề dân số là điểm xuất phát quan trọng trong thúc đẩy cải cách, lập kế hoạch phát triển, cải thiện dân sinh. Cần thiết lập khái niệm hệ thống, kiêm định nhiều mục tiêu, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa hiện tại và tương lai, tổng số và cơ cấu, dân số và tài nguyên môi trường, nỗ lực thực hiện trạng thái phát triển cân bằng với quy mô dân số phù hợp, chất lượng cao, cơ cấu tối ưu, phân bố hợp lý. Cần coi trọng điều tiết giữa các khu vực, cung cấp chính xác các dịch vụ quản lý, định hướng dân số lưu động có trật sự, phân bố hợp lý.

Phát triển ra đề, cải cách giải đề. Việc thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thịnh vượng chung cho toàn thể nhân dân, bắt buộc thông qua cải cách đổi mới thúc đẩy phát triển dân số trình độ cao. Chúng ta phải tập trung vào những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm mà công cuộc phát triển dân số nước ta sẽ gặp phải, chú trọng sắp xếp chiến lược xây dựng hiện đại hóa, nhằm xúc tiến và sâu sắc cải cách, tháo gỡ các yếu tố hạn chế về quan điểm tư tưởng, quy định chính sách, thể chế cơ chế ảnh hưởng đến phát triển dân số trình độ cao, nâng cao năng lực và trình độ quản lý dân số. Cần đi sâu cải cách đổi mới sự nghiệp y tế, giáo dục, lấy xây dựng cường quốc giáo dục làm công trình chiến lược phát triển dân số trình độ cao, nâng cao toàn diện trình độ khoa học văn hóa, sức khỏe, tư tưởng đạo đức của người dân. Cần xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ sinh sản, phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ, giảm tải rõ rệt gánh nặng giáo dục trong việc nuôi dạy con cái, thúc đẩy xây dựng xã hội thân thiện với sinh sản, thúc đẩy sự phát triển cân bằng lâu dài của dân số. Cần thực hiện chiến lược quốc gia tích cực ứng phó với vấn đề già hóa dân số, thúc đẩy xây dựng hệ thống dịch vụ hưu trí cơ bản, phát triển mạnh mẽ kinh tế người già, đẩy nhanh phát triển hệ thống bảo hiểm hưu trí đa tầng đa trụ, nỗ lực thực hiện người già có nơi nương tựa, người già có đảm đương và người già được hưởng lạc.

Người dân hạnh phúc an khang là mục tiêu cuối cùng của thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Để thúc đẩy phát triển toàn diện con người và xây dựng thịnh vượng chung cho nhân dân, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển dân số trình độ cao với cuộc sống chất lượng cao của nhân dân. Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Chúng ta phải lấy việc đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống tươi đẹp ngày càng cao của nhân dân làm điểm xuất phát và điểm dừng chân, không ngừng nâng cao cảm nhận hạnh phúc, an toàn của người dân.” Đáp ứng kỳ vọng của người dân về một cuộc sống chất lượng cao, mưu cầu nhiều lợi ích dân sinh, giải quyết các vấn đề dân sinh, trong quá trình phát triển cần bù đắp những thiếu hụt về dân sinh, thúc đẩy phát triển một xã hội công bằng chính nghĩa. Công tác giáo dục trẻ nhỏ, học để vận dụng, lao động có thu nhập, khám chữa bệnh cho người ốm, chăm sóc phụng dưỡng người già, người dân có nhà để ở, hỗ trợ người yếu thế,… tiếp tục đạt được những tiến bộ mới. Chúng tôi đảm bảo chắc chắn rằng, trong quá trình phát triển cùng xây dựng cùng hưởng thụ đời sống của người dân ngày càng được nâng cao hơn, tiếp tục thúc đẩy phát triển toàn diện con người và thịnh vượng chung của nhân dân.

Vấn đề dân số luôn là vấn đề mang tính toàn cục, lâu dài và chiến lược mà nước ta phải đối mặt. Tăng cường nghiên cứu có tầm nhìn chiến lược vấn đề phát triển dân số, xây dựng các chiến lược và chính sách liên quan đến dân số một cách cụ thể, chúng tôi hoàn toàn tự tin và có khả năng giành được thế chủ động trong phát triển. Trên chặng đường mới xây dựng giàu mạnh, phục hưng dân tộc, học tập lĩnh hội sâu sắc những luận điểm quan trọng về công tác dân số của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thống nhất tư tưởng và hành động với tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và đường lối quyết sách của Trung ương Đảng, dám nghĩ dám làm, nỗ lực làm thực, dốc sức thúc đẩy phát triển dân số trình độ cao, chúng ta chắc chắn sẽ viết nên một chương mới về công tác dân số trong thời đại mới. Thúc đẩy sự giàu có về vật chất và sự phát triển toàn diện của con người, thúc đẩy sự thinh vượng chung đạt được những tiến triển rõ nét và thực chất.  

编译:裴碧捷

来源:https://wap.peopleapp.com/article/7089387/6941018 

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ