Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Viện nghiên cứu Trung Đông được lọt vào danh sách thành viên của Liên minh thinktank “một vành đai, một con đường”


17 April 2015 | By viadmin | SISU

Ngày mồng 8 tháng 4, cuộc họp thành lập Liên minh thinktank “một vành đai, một con đường” mở màn tại Bắc Kinh, các đại biểu đến từ hơn 50 thinktank và đơn vị nghiên cứu có mặt tại cuộc họp này. Viện Nghiên cứu Trung Đông của Trường đại học Ngoại ngữ Thượng Hải trở thành thành viên của Liên minh này. Có tin cho biết, trong tất cả những 56 đơn vị này có 4 thinktank là đơn vị nghiên cứu ở thượng hải. Liên minh này sẽ hợp tác nghiên cứu những vấn đề mang tính toàn cục về chính sách theo dõi tiến trình xây dựng “một vành đai, một con đường”, để góp phần đề xuất sáng kiến cho xã hội, các cấp cơ quan công cộng Trung Quốc cũng như các nước khác, thúc đẩy sự câu thông và hội nhập về chính sách và dân gian.
 

Cuộc họp này thành lập hội đồng Liên minh thinktank “một vành đai, một con đường”, thảo luận và thông qua Chương trình hoạt động của Liên minh thinktank “một vành đai, một con đường”, phát biểu Bản tuyên ngôn thành lập Liên minh thinktank “một vành đai, một con đường”. Quách Diệp Châu, phó Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trương Lai Minh, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển của Quốc vụ Viện Trung Quốc, Thái Phỏng, phó viện trưởng của Viện khoa học xã hội Trung Quốc, Châu Chi Văn, bí thư Đảng ủy của Trưởng Đại học Phúc Đán được bầu làm chủ tịch hội đồng Liên minh này.
 

Tôn Đức Cương, nghiên cứu viên đại diện Viện nghiên cứu Trung Đông tham gia và được bầu làm ủy viên hội đồng của Liên minh này, trình bày báo cáo về công cuộc cơ chế hóa Liên minh thinktank “một vành đai, một con đường” và vai trò của khu vực Trung Đông trong cuộc xây dựng và thực hiện chiến lược “một vành đai, một con đường”.
 

“Liên minh thinktank sẽ tạo thành một sàn tham vấn chuyên môn, đưa ra ý kiến cho công cuộc xây dựng ‘một vành đai, một con đường’ ” . Ông Quách Diệp Châu cho biết, “Là một lực lượng tham vấn quan trọng và xúc tiến giao lưu văn hóa giáo dục, thinktank đóng vai trò độc đáo trong công cuộc xây dưng “một vành đai, một con đường”, tức là có thể phối hợp thúc đẩy liên thông chính sách và giao lưu dân gian giữa Trung Quốc và các nước dọc theo “con đường tơ lụa” này, mặt khác, chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu đường lối phát triển của thinktank mới mang đậm đặc sắc Trung Quốc”.
Ông còn kiến nghị, nghiên cứu của thinktank phải kiên trì định hướng chính sách, xúc tiến sự tác động lẫn nhau giữa chính sách của cơ quan chính phủ và nghiên cứu học thuật của thinktank; thúc đẩy chỉa sẻ thông tin của nhau, phát huy nội lực nghiên cứu; tăng cường giao lưu với bạn đồng nhiệp nước ngoài, thúc đẩy liên thông về chính sách. Ông cho biết, Ban thư ký Liên minh sẽ giúp các đơn vị thành viên trong quá trình giao lưu nghiên cứu tại các nước dọc theo “con đường tơ lụa” này.

 

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ