Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ

Giới thiệu Thơ dịch Xảo Linh


26 April 2018 | By viadmin | SISU

Đi họp

Vút ngựa vượt qua đèo,

Rì rầm tiếng suối reo.

Xuống đèo trời mới tối,

Vằng vặc mảnh trăng treo.

 

Ngựa mỏi đi bước một

Người suy nghĩ vấn vương.

Nhiều khi ý kiến lớn

Vụt đến lúc đi đường.

 

Đêm lạnh, cành sương đượm,

Long lanh bóng nguyệt vờn.

Nhà ai bếp vẫn đỏ,

Thấp thoáng ở sườn non?

 

Đường xa, cơn gió rít

Xao xác chim cầm canh.

Hội nghị mai họp sớm,

Băm băm ngựa bước nhanh.

 

 

(Việt Bắc – mùa đông 1953)

 

赴会

骏马腾山峡,清泉啸谷间。

下山天色晚,皎皎弯月延。

马倦行路缓,游者意如织。

文思泉涌日,策马扬鞭时。

寒霜沾长夜,月色戏枝梢。

谁家炉火盛,影绰在山腰。

风萧路迢迢,惶惶持更鸟。

夜半马蹄疾,明朝集会早。

《越北》,1953年冬,作者:长征  译者:黄巧玲

Chia sẻ:

Liên hệ chúng tôi

Trung tâm báo chí, Phòng Tuyên truyền Đảng ủy SISU

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 phố Đại Liên Tây, Thượng Hải, Trung Quốc

Tin cũ